Hur värderas mitt hus?

Att få sitt hus värderat kan betyda att ni har möjlighet att lägga om eventuella topplån till ett biligare bottenlån.

Värtdet på ditt hus beror normalt av vilket skick och vilken standard huset har. Självklar beror det också på hur marknaden för hus är just när värderingen sker. Oftast har husen stigit i värde mot när ni köpte det, vilket då innebär att ni kan ändra lånen. Börja med att prata med er bank och se vad de har för råd att ge er.

En nackdel med att marknadspriserna för hus stiger är att fastighetsskatten också kommer att bli större.

//Backen

Hur man bygger en altan (del 2, materialval)

En utealtan utsätts med tiden för stora påfrestningar (fukt, belastning, temperaturväxlingar mm). I och med detta är det av högsta vikt att välja rätt material till altanen. Bra kvalite på alla altanens delar är att rekommendera, dvs materialet ska kunna tåla det hårda klimatet som vi har utomhus här i Sverige.

För all trä i kontakt med marken ska det vara tryckimpregnerat trä av klass NTR/A. Likaså gäller detta för all trä som är svår att byta ut efter en eventuell inbyggnad i fuktig miljö (tex på plintar, betongplattor eller i syllar)

För övriga trädelar i altanen ska ni välja tryckimpregnerat trä av klass NTR/AB, dvs för all trä ovan mark som är oskyddad.


Alla sammanfogningar ska göras starka och det är av högsta vikt att dimensioneringen är väl tilltagen. Alla metallföremål, såsom spik, skruv, bult, fästdon, vinkeljärn mm, ska vara rostskyddade (rostfritt är att föredra istället för varmförzinkat).


för att skydda träets yta och motverka sprickor mm, så bör man ytbehandla träet med transparent träskyddsolja eller alkydoljefärg. Extra noggrann bör man vara med alla ändträytor. Dessa ytor ska mättas med penetrerande grundolja eller färg.

I nästa del pratar vi mer om plintarna.

//Backen


Bra hemsida om flaggstänger

På flaggstang.se kan precis som namnet på siten visar, hitta information om flaggstänger. Är man ute efter att köpa en flaggstång är denna hemsida ett perfekt ställe att läsa på om flaggstänger, flaggor och flaggning.

Man får bra information om konstruktion, montering av flaggstång, rekommenderade storlekara och var man bör placera sin flaggstång.

En bra informationsdel på flaggstang.se är delen med flaggor och flaggning.

//Backen

Hur man bygger en altan (del 1, planeringen)

För det första måste man ha en bra plan om var, med vad och hur. Placeringen av altanen är mycket viktig och bör diskuteras inom hela familjen. Vindskydd och insynsskydd är faktorer att också ta hänsyn till.
Vilka material ska användas. Ska altanen stå på plintar, ska den vara gjord i trä och ska den vara inglasad?
Allt detta ska man ha planerat först innan inköpen kan påbörjas.

Det behövs inget bygglov för att bygga en altan utan tak. dock bör man tänka på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 12 m2 och om man kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m.

I nästa del pratar vi mer om materialval.

//Backen

RSS 2.0